Thông tin chi tiết

Tập (96T Tân THuận Tiến SV kẻ ngang)

Tập (96T Tân THuận Tiến SV kẻ ngang)

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Văn phòng phẩm Tíc Tắc chuyên phân phối sỉ tập học sinh, tập từ thiện, giấy cuộn, giấy in, giấy kiểm tra. Đặc biệt giá tốt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát thưởng, làm từ thiện.

96TTTSV.jpg

Đặc điểm (Tập 96T Thuận Tiến):  

- Mặt giấy láng mịn, viết êm tay. 

- Bìa tập in màu sắc trang nhã

96TTTSV_1.jpg

Khổ giấy dài: 17,5*25,2cm (khổ sinh viên)

- Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút 

- Tập có kẻ sọc ngang, đều đặn.

96TTTSV_2.jpg

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt   

 96TTTSV_3.jpg

times, serif"> 51, Văn phòng phẩm Tíc TắcVăn phòng phẩm Tíc Tắc 51); font-size: 12px; font-weight: 700;">Văn phòng phẩm Tíc Tắc 51, chuyên phân phối sỉ tập học sinhp1.html" title=" 51); font-size: 12px;"> chuyên phân phối sỉ tập học sinh"> 51); font-size: 12px;"> chuyên phân phối sỉ tập học sinh, tập từ thiệnp1.html" title=" tập từ thiện"> tập từ thiện, giấy cuộn, giấy in, giấy kiểm tra. Đặc biệt giá tốt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát thưởng,


làm từ thiện.

96TTTSV.jpg

51, 51); font-size: 12px;"> times, Đặc điểm (Tập 96T Thuận Tiến):

Đặc điểm (Tập 96T Thuận Tiến):

serif">Đặc điểm (Tập 96T Thuận Tiến):

51, 51); font-size: 12px;"> times, - Mặt giấy láng mịnp1.html" title=" serif">- Mặt giấy láng mịn"> serif">- Mặt giấy láng mịn, viết êm tay.

51, 51); font-size: 12px; box-sizing: border-box;"> times, - Bìa tập in màu sắc trang nhã

96TTTSV_1.jpg

- Bìa tập in màu sắc trang nhã

96TTTSV_1.jpg

serif">- Bìa tập in màu sắc trang nhã

96TTTSV_1.jpg

times, - Khổ giấy dài: 17p1.html" title=" serif">- Khổ giấy dài: 17"> serif">- Khổ giấy dài: 17, 5*25, khổ sinh viên)

khổ sinh viên)

2cm (khổ sinh viên)

51, 51); font-size: 12px;"> times, - Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút

- Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút

serif">- Định lượng giấy 70gsm ăn mực cho nhiều loại bút

51, 51); font-size: 12px;"> times, - Tập có kẻ sọc ngangp1.html" title=" serif">- Tập có kẻ sọc ngang"> serif">- Tập có kẻ sọc ngang,

đều đặn.

96TTTSV_2.jpg

times, serif"> 51, - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt 51); font-size: 12px; box-sizing: border-box;">- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt 51,

96TTTSV_3.jpg

p1.html" title=" 51); font-size: 12px;">

96TTTSV_3.jpg

"> 51); font-size: 12px;">

96TTTSV_3.jpg