Thông tin chi tiết

Tập 96T TUỔI THẦN TIÊN (Tiến Phát)

Tập 96T TUỔI THẦN TIÊN (Tiến Phát)

(Cập nhật ngày: 26/09/2023)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Văn phòng phẩm Tíc Tắc chuyên phân phối sỉ tập học sinh, tập từ thiện, giấy cuộn, giấy in, giấy kiểm tra. Đặc biệt giá tốt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát thưởng, làm từ thiện.

96TTTT.jpg

Đặc điểm (Tập 96T Tuổi Thần Tiên - Tiến Phát):  

- Mặt giấy láng mịn, viết êm tay. 

96TTTT_01.jpg 

- Bìa tập in nhiều họa tiết bắt mắt, đầy màu sắc.

- Định lượng giấy 50gsm ăn mực cho nhiều loại bút 

96TTTT_02.jpg 

- Tập có kẻ 4 ô sọc ngang, đều đặn.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt     

96TTTT_03.jpg 


51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, Văn phòng phẩm Tíc TắcVăn phòng phẩm Tíc Tắc sans-serif; font-size: 12px; font-weight: 700;">Văn phòng phẩm Tíc Tắc 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, chuyên phân phối sỉ tập học sinhp1.html" title=" sans-serif; font-size: 12px;"> chuyên phân phối sỉ tập học sinh"> sans-serif; font-size: 12px;"> chuyên phân phối sỉ tập học sinh, tập từ thiện, giấy cuộn, giấy in, giấy kiểm tra. Đặc biệt giá tốt cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát thưởng,


làm từ thiện.

96TTTT.jpg

51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, Đặc điểm (Tập 96T Tuổi Thần Tiên - Tiến Phát):

Đặc điểm (Tập 96T Tuổi Thần Tiên - Tiến Phát):

sans-serif; font-size: 12px;">Đặc điểm (Tập 96T Tuổi Thần Tiên - Tiến Phát):

51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, - Mặt giấy láng mịnp1.html" title=" sans-serif; font-size: 12px;">- Mặt giấy láng mịn"> sans-serif; font-size: 12px;">- Mặt giấy láng mịn,

viết êm tay.

96TTTT_01.jpg

51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, - Bìa tập in nhiều họa tiết bắt mắtp1.html" title=" sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box;">- Bìa tập in nhiều họa tiết bắt mắt"> sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box;">- Bìa tập in nhiều họa tiết bắt mắt, đầy màu sắc 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, .

.

sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box;">.

51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, - Định lượng giấy 50gsm ăn mực cho nhiều loại bút

96TTTT_02.jpg

- Định lượng giấy 50gsm ăn mực cho nhiều loại bút

96TTTT_02.jpg

sans-serif; font-size: 12px;">- Định lượng giấy 50gsm ăn mực cho nhiều loại bút

96TTTT_02.jpg

51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, - Tập có kẻ 4 ô sọc ngangp1.html" title=" sans-serif; font-size: 12px;">- Tập có kẻ 4 ô sọc ngang"> sans-serif; font-size: 12px;">- Tập có kẻ 4 ô sọc ngang, đều đặn.

51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt - Sử dụng độ trắng không làm hại mắt sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box;">- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box;"> 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px; box-sizing: border-box;"> 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial,

96TTTT_03.jpg


p1.html" title=" sans-serif; font-size: 12px;">

96TTTT_03.jpg


"> sans-serif; font-size: 12px;">

96TTTT_03.jpg