Thông tin chi tiết

Bao thư trắng 12 * 22 cm

Bao thư trắng 12 * 22 cm

(Cập nhật ngày: 26/02/2020)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: