Thông tin chi tiết

Sổ da cao cấp A5 XIFU 25A668

Sổ da cao cấp A5 XIFU 25A668

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuốn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Sổ da đen A5 Xifu 25A668)

- Thương hiệu: Xifu

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Sổ có khóa bấm núc tiện lợi

 s____da_xifu_avt.jpg

- Màu: đen

- Size: 15*21cm

 s____da_xifu_b__n_trong.jpg

- Định lượng giấy: 70/80

- Giấy không bụi, đảm bảo sức khỏe người sử dụng

 s____da_xifu_m___t_sau.jpg

- Tiện dụng và phù hợp cho mọi đối tượng

- Thích hợp dùng làm quà tặng, ghi chép công việc.... 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Sổ da đen A5 Xifu 25A668):

- Thương hiệu: Xifu

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Sổ có khóa bấm núc tiện lợi

s____da_xifu_avt.jpg

- Màu: đen

- Size: 15*21cm

s____da_xifu_b__n_trong.jpg

- Định lượng giấy: 70/80

- Giấy không bụip1.html" title="

Đặc điểm (Sổ da đen A5 Xifu 25A668):

- Thương hiệu: Xifu

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Sổ có khóa bấm núc tiện lợi

s____da_xifu_avt.jpg

- Màu: đen

- Size: 15*21cm

s____da_xifu_b__n_trong.jpg

- Định lượng giấy: 70/80

- Giấy không bụi">

Đặc điểm (Sổ da đen A5 Xifu 25A668):

- Thương hiệu: Xifu

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Sổ có khóa bấm núc tiện lợi

s____da_xifu_avt.jpg

- Màu: đen

- Size: 15*21cm

s____da_xifu_b__n_trong.jpg

- Định lượng giấy: 70/80

- Giấy không bụi,

- Tiện dụng và phù hợp cho mọi đối tượng

- Thích hợp dùng làm quà tặngp1.html" title=" đảm bảo sức khỏe người sử dụng

s____da_xifu_m___t_sau.jpg

- Tiện dụng và phù hợp cho mọi đối tượng

- Thích hợp dùng làm quà tặng"> đảm bảo sức khỏe người sử dụng

s____da_xifu_m___t_sau.jpg

- Tiện dụng và phù hợp cho mọi đối tượng

- Thích hợp dùng làm quà tặng, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" ghi chép công việc....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> ghi chép công việc....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)