Thông tin chi tiết

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Di Đại Hưng Loại 1

Bao rác không lõi (nhỏ, trung, đại) Di Đại Hưng Loại 1

(Cập nhật ngày: 21/04/2019)

Đơn vị tính:

Bộ

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: