Thông tin chi tiết

USB Kingston

USB Kingston

(Cập nhật ngày: 15/07/2019)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng: