Thông tin chi tiết

Túi pp đen 90*120

Túi pp đen 90*120

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Kg

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Túi pp đen 90*120):

- Quy cách: từng kg

- Chất liệu: nhựa pp

- Size: 90*120cm 

 t__i_r__c_90x120_nd1.jpg

- Màu: đen, bóng dày tốt

- Sử dụng để đựng rác số lượng lớn trong cơ quan, trường học, bệnh viện.. 

 t__i_r__c_90x120.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Túi pp đen 90*120):

- Quy cách: từng kg

- Chất liệu: nhựa pp

- Size: 90*120cm

t__i_r__c_90x120_nd1.jpg

- Màu: đenp1.html" title="

Đặc điểm (Túi pp đen 90*120):

- Quy cách: từng kg

- Chất liệu: nhựa pp

- Size: 90*120cm

t__i_r__c_90x120_nd1.jpg

- Màu: đen">

Đặc điểm (Túi pp đen 90*120):

- Quy cách: từng kg

- Chất liệu: nhựa pp

- Size: 90*120cm

t__i_r__c_90x120_nd1.jpg

- Màu: đen, bóng dày tốt

- Sử dụng để đựng rác số lượng lớn trong cơ quan, trường học,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" bệnh viện..

t__i_r__c_90x120.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> bệnh viện..

t__i_r__c_90x120.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)