Thông tin chi tiết

Xô (10L không nắp)

Xô (10L không nắp)

(Cập nhật ngày: 22/07/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Xô nhựa 10L không nắp):

- Thương hiệu: Duy Tân

- Xuất xứ: Việt Nam

x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd1.jpg

- Xô hình trụ tròn, màu sắc tươi sáng bắt mắt, có quai xách dễ di chuyển và bảo quản.

 x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd2.jpg

- Chất liệu nhựa pp cứng chắc, bền bỉ, không ám mùi, vệ sinh đơn giản. 

 x___10_l__t_kh__ng_n___p_size.JPG

- Dung tích 10 lít, đường kính 26cm dùng đựng nước trong gia đình, cửa hàng, công ty...

 Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh) 

Xô nhựa 10L không nắp):

- Thương hiệu: Duy Tân

- Xuất xứ: Việt Nam

x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd1.jpg

- Xô hình trụ trònp1.html" title="

Đặc điểm (Xô nhựa 10L không nắp):

- Thương hiệu: Duy Tân

- Xuất xứ: Việt Nam

x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd1.jpg

- Xô hình trụ tròn">

Đặc điểm (Xô nhựa 10L không nắp):

- Thương hiệu: Duy Tân

- Xuất xứ: Việt Nam

x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd1.jpg

- Xô hình trụ tròn, màu sắc tươi sáng bắt mắt,

- Chất liệu nhựa pp cứng chắcp1.html" title=" có quai xách dễ di chuyển và bảo quản.

x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd2.jpg

- Chất liệu nhựa pp cứng chắc"> có quai xách dễ di chuyển và bảo quản.

x___10_l__t_kh__ng_n___p_nd2.jpg

- Chất liệu nhựa pp cứng chắc, bền bỉ, không ám mùi,

- Dung tích 10 lítp1.html" title=" vệ sinh đơn giản.

x___10_l__t_kh__ng_n___p_size.JPG

- Dung tích 10 lít"> vệ sinh đơn giản.

x___10_l__t_kh__ng_n___p_size.JPG

- Dung tích 10 lít, đường kính 26cm dùng đựng nước trong gia đình, cửa hàng, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" công ty...

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> công ty...

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)