Thông tin chi tiết

Bộ nhớ ngoài 16G Sandisk (USB)

Bộ nhớ ngoài 16G Sandisk (USB)

(Cập nhật ngày: 25/02/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (USB Sandisk 16G):

- Thương hiệu: Sandisk

- Quy cách: 1 cái/vỉ

usb_sandisk_______h___a_1.JPG

- Loại USB: 2.0

- Tốc độ đọc : 20MB/s

usb_sandisk_______h___a_3.JPG

- Tốc độ ghi: 5MB/s

- Dung lượng: 16GB 

usb_sandisk_______h___a_2.JPG

- Kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, màu đen đỏ cá tính

- Có 1 lỗ nhỏ xỏ dây giúp hạn chế thất lạc USB 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)   

USB Sandisk 16G):

- Thương hiệu: Sandisk

- Quy cách: 1 cái/vỉ

usb_sandisk_______h___a_1.JPG

- Loại USB: 2.0

- Tốc độ đọc : 20MB/s

usb_sandisk_______h___a_3.JPG

- Tốc độ ghi: 5MB/s

- Dung lượng: 16GB

usb_sandisk_______h___a_2.JPG

- Kiểu dáng thiết kế nhỏ gọnp1.html" title="

Đặc điểm (USB Sandisk 16G):

- Thương hiệu: Sandisk

- Quy cách: 1 cái/vỉ

usb_sandisk_______h___a_1.JPG

- Loại USB: 2.0

- Tốc độ đọc : 20MB/s

usb_sandisk_______h___a_3.JPG

- Tốc độ ghi: 5MB/s

- Dung lượng: 16GB

usb_sandisk_______h___a_2.JPG

- Kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn">

Đặc điểm (USB Sandisk 16G):

- Thương hiệu: Sandisk

- Quy cách: 1 cái/vỉ

usb_sandisk_______h___a_1.JPG

- Loại USB: 2.0

- Tốc độ đọc : 20MB/s

usb_sandisk_______h___a_3.JPG

- Tốc độ ghi: 5MB/s

- Dung lượng: 16GB

usb_sandisk_______h___a_2.JPG

- Kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" màu đen đỏ cá tính

- Có 1 lỗ nhỏ xỏ dây giúp hạn chế thất lạc USB

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> màu đen đỏ cá tính

- Có 1 lỗ nhỏ xỏ dây giúp hạn chế thất lạc USB

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)