Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://tictacco.net

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chính sách bảo mật mô tả cách Văn phòng phẩm Tíc Tắc tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên website Văn phòng phẩm Tíc Tắc (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Văn phòng phẩm Tíc Tắc được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Văn phòng phẩm Tíc Tắc

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Phạm vi thu thập thông tin

·       Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản tại Văn phòng phẩm Tíc Tắc, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.

·       Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Văn phòng phẩm Tíc Tắc không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

·       Khách hàng đồng ý cho Văn phòng phẩm Tíc Tắc ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Văn phòng phẩm Tíc Tắc; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Văn phòng phẩm Tíc Tắc cho khách hàng (sau đây được gọi chung là Bản Ghi Âm).

2.2. Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

·       Mọi thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Văn phòng phẩm Tíc Tắc đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Văn phòng phẩm Tíc Tắc.

·       Văn phòng phẩm Tíc Tắc có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Văn phòng phẩm Tíc Tắc cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Văn phòng phẩm Tíc Tắc. Khi thu thập dữ liệu, Văn phòng phẩm Tíc Tắc thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

·       khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Văn phòng phẩm Tíc Tắc, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Văn phòng phẩm Tíc Tắc, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Văn phòng phẩm Tíc Tắc phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Văn phòng phẩm Tíc Tắc có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

·       Đối với các tài khoản hiện hành Văn phòng phẩm Tíc Tắc sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng đóng tài khoản.

·       Đối với các tài khoản đã đóng Văn phòng phẩm Tíc Tắc vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được Văn phòng phẩm Tíc Tắc lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng đóng tài khoản trên Văn phòng phẩm Tíc Tắc. Sau khi thời hạn này kết thúc, Văn phòng phẩm Tíc Tắc sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

2.4. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Văn phòng phẩm Tíc Tắc có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

·       Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Văn phòng phẩm Tíc Tắc;

·       Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Văn phòng phẩm Tíc Tắc;

·       Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.5. Liên kết với các website khác

·       khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Văn phòng phẩm Tíc Tắc trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Văn phòng phẩm Tíc Tắc tại www.Văn phòng phẩm Tíc Tắc.com

·       khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Văn phòng phẩm Tíc Tắc từ các website khác không phải là website chính thức của Văn phòng phẩm Tíc Tắc.

2.6. Chia sẻ thông tin khách hàng

·       Văn phòng phẩm Tíc Tắc không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Văn phòng phẩm Tíc Tắc cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).

·       Ngoài các trường hợp nêu trên, Văn phòng phẩm Tíc Tắc sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Văn phòng phẩm Tíc Tắc cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.

·       Văn phòng phẩm Tíc Tắc có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:

·        Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Văn phòng phẩm Tíc Tắc có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Văn phòng phẩm Tíc Tắc tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho Văn phòng phẩm Tíc Tắc sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.

·        Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Văn phòng phẩm Tíc TắcVăn phòng phẩm Tíc Tắc có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Văn phòng phẩm Tíc Tắc. Việc chia sẻ này giúp Văn phòng phẩm Tíc Tắc có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của Văn phòng phẩm Tíc Tắc được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.

·        Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác của Văn phòng phẩm Tíc TắcVăn phòng phẩm Tíc Tắc có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. 

Các tin khác :