Bìa các loại

Bìa trình ký đơn si A4 Nitrasa HOT Bìa trình ký đơn si A4 Nitrasa

Vui lòng gọi

Bìa trình ký đôi si A4 VC HOT Bìa trình ký đôi si A4 VC

Vui lòng gọi

Bìa cây  (trong gáy nhỏ) HOT Bìa cây (trong gáy nhỏ)

Vui lòng gọi

Màng nhựa PET (Bìa kiếng A4, 1.5mm) HOT Màng nhựa PET (Bìa kiếng A4, 1.5mm)

Vui lòng gọi

Bìa trình ký đơn nhựa cứng A4 CB05 HOT Bìa trình ký đơn nhựa cứng A4 CB05

Vui lòng gọi

Bìa còng FO 1M-9P-F4 (BC10) HOT Bìa còng FO 1M-9P-F4 (BC10)

Vui lòng gọi

Bìa còng KingJim 1M-5P-A4 (1 mặt si) HOT Bìa còng KingJim 1M-5P-A4 (1 mặt si)

Vui lòng gọi

Bìa acco có lỗ nhựa FO PPFFA4 xanh HOT Bìa acco có lỗ nhựa FO PPFFA4 xanh

Vui lòng gọi

Bìa còng nhẫn FO ORB02 (3cm) xanh nhạt HOT Bìa còng nhẫn FO ORB02 (3cm) xanh nhạt

Vui lòng gọi

Bìa 2 kẹp A4 FO-CF01 xanh HOT Bìa 2 kẹp A4 FO-CF01 xanh

Vui lòng gọi

Bìa hộp vuông simili (Nitrasa) HOT Bìa hộp vuông simili (Nitrasa)

Vui lòng gọi

Bìa lá nhựa A4 Plus M HOT Bìa lá nhựa A4 Plus M

Vui lòng gọi

Bìa 3 dây Thảo Linh HOT Bìa 3 dây Thảo Linh

Vui lòng gọi

Bìa FO-BC12 (bìa còng 7P A4) xanh đậm HOT Bìa FO-BC12 (bìa còng 7P A4) xanh đậm

Vui lòng gọi

Bìa còng FO 1M-5P-A4 (BC11) HOT Bìa còng FO 1M-5P-A4 (BC11)

Vui lòng gọi

Bìa còng FO 1M-9P-A4 (BC09) HOT Bìa còng FO 1M-9P-A4 (BC09)

Vui lòng gọi

Bìa card case A4 HOT Bìa card case A4

Vui lòng gọi

Card Case A3 HOT Card Case A3

Vui lòng gọi

Bìa 20 lá A4 FO-DB01 (Flexoffice) HOT Bìa 20 lá A4 FO-DB01 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa 40 lá A4 FO-DB02 (Flexoffice) HOT Bìa 40 lá A4 FO-DB02 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa 60 lá A4 FO-DB03 (Flexoffice) HOT Bìa 60 lá A4 FO-DB03 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa 80 lá A4 FO-DB04 (Flexoffice) HOT Bìa 80 lá A4 FO-DB04 (Flexoffice)

Vui lòng gọi

Bìa còng nhẫn FO ORB01 2.5cm HOT Bìa còng nhẫn FO ORB01 2.5cm

Vui lòng gọi

Bìa lỗ A4 tem đỏ HOT Bìa lỗ A4 tem đỏ

Vui lòng gọi

Bìa lỗ A4 tem vàng HOT Bìa lỗ A4 tem vàng

Vui lòng gọi