Thông tin chi tiết

Màng nhựa PET (Bìa kiếng A4, 1.5mm)

Màng nhựa PET (Bìa kiếng A4, 1.5mm)

(Cập nhật ngày: 10/08/2020)

Đơn vị tính:

Xấp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bìa kiếng A4):

- Bìa kiếng A4 dày : 1.5mm

biakienga4.jpg 

- Trọng lượng : 1.25kg/xấp (trên dưới 100 tờ)

biakienga4_1.jpg 

- Dùng nhiều trong văn phòng, trường học, thông dụng để đóng bìa sổ, sách....