Băng keo - Dụng cụ cắt keo

Băng keo 48mm (xốp đen 4.8p) HOT Băng keo 48mm (xốp đen 4.8p)

Vui lòng gọi

Băng keo văn phòng 18mm HOT Băng keo văn phòng 18mm

Vui lòng gọi

Băng keo trong 1285 x 2.5 (2.4P vòng lớn) HOT Băng keo trong 1285 x 2.5 (2.4P vòng lớn)

Vui lòng gọi

Băng keo trong (5P 45 mic 80 Yard đủ -TQP) Băng keo trong (5P 45 mic 80 Yard đủ -TQP)

Vui lòng gọi

Băng keo OPP 48mm (45mic 4.8P đục 80Y) HOT Băng keo OPP 48mm (45mic 4.8P đục 80Y)

Vui lòng gọi

Băng keo PVC 36mm (simili) HOT Băng keo PVC 36mm (simili)

Vui lòng gọi

Băng keo giấy 1.2mm (giấy 1.2p) HOT Băng keo giấy 1.2mm (giấy 1.2p)

Vui lòng gọi

Dao cắt keo 5P sắt (Dân hoa-cầm tay) HOT Dao cắt keo 5P sắt (Dân hoa-cầm tay)

Vui lòng gọi

Băng keo 24mm (xốp trắng 2.4p) HOT Băng keo 24mm (xốp trắng 2.4p)

Vui lòng gọi

Cắt keo vòng nhỏ TTM Sunny 2001 HOT Cắt keo vòng nhỏ TTM Sunny 2001

Vui lòng gọi

Băng keo trong OPP 7P 80Y, màng 45 mic HOT Băng keo trong OPP 7P 80Y, màng 45 mic

Vui lòng gọi

Băng keo vải 48mm HOT Băng keo vải 48mm

Vui lòng gọi

Băng keo 2 mặt 4.8P (6cuộn/cây) HOT Băng keo 2 mặt 4.8P (6cuộn/cây)

Vui lòng gọi

Băng keo 2 mặt 2.4P (12cuộn/cây) HOT Băng keo 2 mặt 2.4P (12cuộn/cây)

Vui lòng gọi

Băng keo 2 mặt 1.2P (24cuộn/cây) HOT Băng keo 2 mặt 1.2P (24cuộn/cây)

Vui lòng gọi

Băng keo 2 mặt 0.5P (48cuộn/cây) HOT Băng keo 2 mặt 0.5P (48cuộn/cây)

Vui lòng gọi

Băng keo điện Nano lớn 20Y HOT Băng keo điện Nano lớn 20Y

Vui lòng gọi

Băng keo viết lên được Scotch 810 1/2x36 (băng keo dán tiền 3M SCOTCH MAGIC) Băng keo viết lên được Scotch 810 1/2x36 (băng keo dán tiền 3M SCOTCH MAGIC)

Vui lòng gọi

Cắt keo 2.4p vòng lớn TTM Sunny 2004 (có cắm bút ) HOT Cắt keo 2.4p vòng lớn TTM Sunny 2004 (có cắm bút )

Vui lòng gọi

Cắt keo 2.4p vòng lớn XUK 208 Cắt keo 2.4p vòng lớn XUK 208

Vui lòng gọi

Dao cắt keo 7P sắt (Dân hoa-cầm tay) HOT Dao cắt keo 7P sắt (Dân hoa-cầm tay)

Vui lòng gọi

Băng keo trong 1.2p vòng lớn 100 Yard HOT Băng keo trong 1.2p vòng lớn 100 Yard

Vui lòng gọi

Băng keo PVC 48mm (dán nền 33m xanh lá, vàng đen, đỏ) HOT Băng keo PVC 48mm (dán nền 33m xanh lá, vàng đen, đỏ)

Vui lòng gọi

Băng keo giấy 2.4mm (bk giấy 2.4P) Băng keo giấy 2.4mm (bk giấy 2.4P)

Vui lòng gọi

Băng keo giấy 4.8mm (giấy 4.8p) HOT Băng keo giấy 4.8mm (giấy 4.8p)

Vui lòng gọi