Thông tin chi tiết

Băng keo vàng kim 45*47*72 (trong 5P- Yellow Wish)

Băng keo vàng kim 45*47*72 (trong 5P- Yellow Wish)

(Cập nhật ngày: 13/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Băng keo vàng kim Yellowish 5p)

- Thương hiệu: AnyTape

- Xuất xứ: Hàn Quốc

 yellowish_nd1.jpg

- Quy cách: 6 cuộn/cây, 10 cây/thùng

- Size: 4.7cm, 72 yard , 45 mic

 yellowish_size.JPG

- Lõi giấy

- Dùng đóng gói hàng hóa, thùng carton....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Băng keo vàng kim Yellowish 5p):

- Thương hiệu: AnyTape

- Xuất xứ: Hàn Quốc

yellowish_nd1.jpg

- Quy cách: 6 cuộn/câyp1.html" title="

Đặc điểm (Băng keo vàng kim Yellowish 5p):

- Thương hiệu: AnyTape

- Xuất xứ: Hàn Quốc

yellowish_nd1.jpg

- Quy cách: 6 cuộn/cây">

Đặc điểm (Băng keo vàng kim Yellowish 5p):

- Thương hiệu: AnyTape

- Xuất xứ: Hàn Quốc

yellowish_nd1.jpg

- Quy cách: 6 cuộn/cây, 10 cây/thùng

- Size: 4.7cm, 72 yard ,

- Lõi giấy

- Dùng đóng gói hàng hóap1.html" title=" 45 mic

yellowish_size.JPG

- Lõi giấy

- Dùng đóng gói hàng hóa"> 45 mic

yellowish_size.JPG

- Lõi giấy

- Dùng đóng gói hàng hóa, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" thùng carton....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> thùng carton....

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)