Thông tin chi tiết

Cắt băng dính E801 (Đồ cắt keo 5p nhựa Deli)

Cắt băng dính E801 (Đồ cắt keo 5p nhựa Deli)

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm ( Cắt keo 5P E801 Deli nhựa):

- Là sản phẩm cắt băng keo cầm tay bằng nhựa. Sản phẩm chuyên dụng cho việc cắt keo bản lớn 5cm, rất tiện dụng cho việc dán , đóng gói các thùng hàng carton.

c___t_keo_E801_deli_size.JPG

- Chất lượng: nhựa cao cấp, gọn nhẹ.

- Quy cách: 1cái/hộp

c___t_keo_E801_deli_c__ch_s____d___ng.JPG

- Xuất xứ: Việt Nam

- Bảo quản: Tránh xe nguồn nhiệt dầu mỡ 

c___t_keo_E801_deli_c__i_v___h___p.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)  


Cắt keo 5P E801 Deli nhựa):

- Là sản phẩm cắt băng keo cầm tay bằng nhựa. Sản phẩm chuyên dụng cho việc cắt keo bản lớn 5cmp1.html" title="

Đặc điểm ( Cắt keo 5P E801 Deli nhựa):

- Là sản phẩm cắt băng keo cầm tay bằng nhựa. Sản phẩm chuyên dụng cho việc cắt keo bản lớn 5cm">

Đặc điểm ( Cắt keo 5P E801 Deli nhựa):

- Là sản phẩm cắt băng keo cầm tay bằng nhựa. Sản phẩm chuyên dụng cho việc cắt keo bản lớn 5cm, rất tiện dụng cho việc dán ,

- Chất lượng: nhựa cao cấpp1.html" title=" đóng gói các thùng hàng carton.

c___t_keo_E801_deli_size.JPG

- Chất lượng: nhựa cao cấp"> đóng gói các thùng hàng carton.

c___t_keo_E801_deli_size.JPG

- Chất lượng: nhựa cao cấp,

- Xuất xứ: Việt Nam

- Bảo quản: Tránh xe nguồn nhiệt dầu mỡ

c___t_keo_E801_deli_c__i_v___h___p.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)


p1.html" title=" gọn nhẹ.

- Quy cách: 1cái/hộp

c___t_keo_E801_deli_c__ch_s____d___ng.JPG

- Xuất xứ: Việt Nam

- Bảo quản: Tránh xe nguồn nhiệt dầu mỡ

c___t_keo_E801_deli_c__i_v___h___p.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)


"> gọn nhẹ.

- Quy cách: 1cái/hộp

c___t_keo_E801_deli_c__ch_s____d___ng.JPG

- Xuất xứ: Việt Nam

- Bảo quản: Tránh xe nguồn nhiệt dầu mỡ

c___t_keo_E801_deli_c__i_v___h___p.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)