Thông tin chi tiết

Kệ nhựa 3 tầng trụ Dataking_3T

Kệ nhựa 3 tầng trụ Dataking_3T

(Cập nhật ngày: 15/12/2018)

Đơn vị tính:

Bộ

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:


Chat với Tíc Tắc