Thông tin chi tiết

Bao tay cao su y tế

Bao tay cao su y tế

(Cập nhật ngày: 27/05/2024)

Đơn vị tính:

Hộp

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bao tay cao su y tế):

- Quy cách: 100đôi/hộp

- Có bột

bao_tay_y_t____avt.jpg

- Thành phần chính từ cao su thiên nhiên có độ co giãn tốt.

- Thường được sử dụng trong quá trình khámchữa bệnh tại các bệnh viện-phòng khám, trong lao động sản xuất, giúp tránh tiếp xúc chất độc hại, hay chỉ đơn giản là bảo vệ đôi tay bạn khỏi bị bám bẩn trong lúc làm việc nhà hay trồng cây.... 

 bao_tay_y_t____nd1.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

Bao tay cao su y tế):

- Quy cách: 100đôi/hộp

- Có bột

bao_tay_y_t____avt.jpg

- Thành phần chính từ cao su thiên nhiên có độ co giãn tốt.

- Thường được sử dụng trong quá trình khámchữa bệnh tại các bệnh viện-phòng khámp1.html" title="

Đặc điểm (Bao tay cao su y tế):

- Quy cách: 100đôi/hộp

- Có bột

bao_tay_y_t____avt.jpg

- Thành phần chính từ cao su thiên nhiên có độ co giãn tốt.

- Thường được sử dụng trong quá trình khámchữa bệnh tại các bệnh viện-phòng khám">

Đặc điểm (Bao tay cao su y tế):

- Quy cách: 100đôi/hộp

- Có bột

bao_tay_y_t____avt.jpg

- Thành phần chính từ cao su thiên nhiên có độ co giãn tốt.

- Thường được sử dụng trong quá trình khámchữa bệnh tại các bệnh viện-phòng khám, trong lao động sản xuất, giúp tránh tiếp xúc chất độc hại,

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" hay chỉ đơn giản là bảo vệ đôi tay bạn khỏi bị bám bẩn trong lúc làm việc nhà hay trồng cây....

bao_tay_y_t____nd1.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> hay chỉ đơn giản là bảo vệ đôi tay bạn khỏi bị bám bẩn trong lúc làm việc nhà hay trồng cây....

bao_tay_y_t____nd1.JPG

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)