Thông tin chi tiết

Dấu PET 400 (ngày tháng năm)

Dấu PET 400 (ngày tháng năm)

(Cập nhật ngày: 22/07/2021)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Dấu pet 400 ngày tháng năm):

- Kích thước: chiều cao số (4mm)

- Quy cách: 1 cái/hộp

pet400_b___.jpg 

- Gồm: con dấu + tampon có mực sẵn

- Nội dung: có 2 loại là mẫu tiếng việt và tiếng anh.

pet400_size.JPG 

- Dùng tampon S400-7

- Có những ký tự đặc biệt. 

- Màu sắc: xanh, đỏ, đen 

pet400_catalo.jpg