Thông tin chi tiết

Giấy bạc cuộn nhỏ

Giấy bạc cuộn nhỏ

(Cập nhật ngày: 12/06/2024)

Đơn vị tính:

Cuộn

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Giấy bạc cuộn nhỏ):

- Size: bản 30cm

gi___y_b___c_nd2.jpg 

- Quy cách: 5m 

 gi___y_b___c____ng_d___ng.jpg

- Dùng để bọc nướng thực phẩm, bảo quản thực phẩm, làm vỏ bao bì không sử dụng trong lò vi sóng. 

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh) 

Giấy bạc cuộn nhỏ):

- Size: bản 30cm

gi___y_b___c_nd2.jpg

- Quy cách: 5m

gi___y_b___c____ng_d___ng.jpg

- Dùng để bọc nướng thực phẩmp1.html" title="

Đặc điểm (Giấy bạc cuộn nhỏ):

- Size: bản 30cm

gi___y_b___c_nd2.jpg

- Quy cách: 5m

gi___y_b___c____ng_d___ng.jpg

- Dùng để bọc nướng thực phẩm">

Đặc điểm (Giấy bạc cuộn nhỏ):

- Size: bản 30cm

gi___y_b___c_nd2.jpg

- Quy cách: 5m

gi___y_b___c____ng_d___ng.jpg

- Dùng để bọc nướng thực phẩm, bảo quản thực phẩm, Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

p1.html" title=" làm vỏ bao bì không sử dụng trong lò vi sóng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)

"> làm vỏ bao bì không sử dụng trong lò vi sóng.

Văn Phòng Phẩm Sỉ & Lẻ TÍC TẮC - Nhanh chóng - Chu Toàn (Liên hệ nhanh)