Thông tin chi tiết

Bao đĩa xốp

Bao đĩa xốp

(Cập nhật ngày: 14/06/2024)

Đơn vị tính:

Cái

Giá:

Vui lòng gọi (Chưa VAT)

Số lượng:

Đặc điểm (Bao đĩa xốp):

- Xấp là 100 cái

- Chất liệu : Nilon + Giấy

bao_____a_x___p_1.JPG 

- 1 cái đựng được 2 đĩa.

- Màu ngẫu nhiên. 

Bao đĩa xốp):

- Xấp là 100 cái

- Chất liệu : Nilon + Giấy

bao_____a_x___p_1.JPG

- 1 cái đựng được 2 đĩa.

- Màu ngẫu nhiên.

p1.html" title="

Đặc điểm (Bao đĩa xốp):

- Xấp là 100 cái

- Chất liệu : Nilon + Giấy

bao_____a_x___p_1.JPG

- 1 cái đựng được 2 đĩa.

- Màu ngẫu nhiên.

">

Đặc điểm (Bao đĩa xốp):

- Xấp là 100 cái

- Chất liệu : Nilon + Giấy

bao_____a_x___p_1.JPG

- 1 cái đựng được 2 đĩa.

- Màu ngẫu nhiên.